Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Keramika

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Bornová Irena MěDDM 16:00-17:30 1200,- Kč 8+
  Informační schůzka proběhne 19.9. od 16.00 hodin v MěDDM Dráček.

 Charakteristika:

? keramické kroužky pracují se žáky ve věku 6-18 let, formou pravidelné činnosti. Žáci jsou rozděleni dle svých dovedností do skupin po 12 účastnících ? pro méně pokročilé či začátečníky ? keramicko tvůrčí dílnička, pokročilí ? keramika.
 

 

Cíl vzdělávání:

 

? seznámit účastníky s organizací práce v keramické dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s keramickou hlínou, postupy při zdobení

? osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v keramické dílně

? získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků

? zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků

? z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, figurální modely, dekorativní i užitkové předměty
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

? dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

? dovednost k řešení problémů ? nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

? dovednost pracovní ? tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci keramika

? dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

? kompetence komunikativní ? reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

 

Obsah činnosti:

? tvorba z ruky, válečků, plátu, modelování,

? barvení, glazování
 

 

Očekávané výstupy:

? zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

? účastník zvládne samostatně dokončit nádoby, kachle, jednoduché figury, zvířata......

? orientace v základních technikách tvorba

? chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

? používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

? účastnický list
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics