Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

J / Karate

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Csekés Robert tělocvična Úšovice 18:00-20:00 800 + cena oddílu karate 9+
Náborová schůzka  proběhne 30.09. 2020 od 18 hodin v tělocvičně ZŠ Úšovice.

Kroužek  Karate


Charakteristika:

v kroužku karate pracují  žáci ve věku od 9 do 18 let formou pravidelné činnosti. Karate je dynamický cílevědomě zaměřený sport na rozvoj hrubé a jemné motoriky na zvýšení úrovně rychlosti, rychlostní vytrvalosti, síly a výkonnosti oběhové a dýchací soustavy. Cvičení je zaměřeno ke zvládnutí předepsaných cviků a postupů a zároveň umožňuje dostatečnou seberealizaci cvičenců. Cvičení probíhá jak formou individuálních cvičení tak různých her se zaměřením na zvýšení výkonnosti v oblasti zvýšení fyzické síly celého těla se zaměřením na dolní končetiny, paže a břišní partie. Přispívá k otužení kloubních spojů k uvolnění a protažení velkých i malých svalových partií. Motivací pro žáky jsou různé soutěže, soustředění a zvyšování technické vyspělosti. Důraz se klade i na rozvoj morálních vlastností, k úctě ke starším, názvosloví (japonský) a hlavně k disciplíně v tělocvičně ale i mimo tělocvičnu, případně pro celý život.

 Cíl vzdělávání:

 • vést k rozvoji fyzické kondice
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt ,čestnost, sebedůvěra, formování správních postojů
 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

            rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

            Procvičit všechny partie těla aby nedocházelo k nerovnoměrnému vývoji části těla

 Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav
 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní -  komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 Obsah činnosti:

 • zvládnutí jednotlivých technik úderů, kopů, úhybů na místě a za pohybu
 • chůze v nízkých postojích pro posilování dolních končetin
 • přenášení břemen ve správné poloze těla
 • provádění útočných a obraných technik na místě a za pohybu
 • nácvik Kata ( předepsaný sled pohybu)
 • nácvik Kumite ( reálný zápas s plným kontaktem v chráničích nebo bez )
 • posilování jednotlivých svalových partií s vlastním tělem nebo spolucvičencem
 • otužování úderových ploch
 • relaxace ( protažení, masáže, psychické uvolnění )
 • základní dovednosti při poskytnutí první pomoci

  Očekávané výstupy:

  naučit se přesně vykonávat zadané úkoly, umět je použít v praxi

  zvládnout japonské názvosloví pro možnost cvičení i v jiných cizokrajných klubech

  dosáhnout  psychické odolnosti v zátěžových situacích, zejména když hrozí fyzické napadení

  účastnit se soutěží v Kata a Kumite

  naučit se sebekázně, disciplinovanosti a samostudiu
Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

 

Max. počet žáků 20. J          

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics