Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Cvičení maminek s dětmi

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Ziateková Pavlína MěDDM 10:00-11:00 800,-
Informativní schůzka je ve středu 30. září od 10:00 hodin v domě dětí.

Kroužek  cvičení rodičů s dětmi

 

Charakteristika:

v kroužku pracují děti od 1 roku

 

Cíl vzdělávání:

?          smyslem cvičení je rozvíjení pohyblivosti

?         orientace v prostoru

?          tělesné zdatnosti

?          výchova ke kamarádství,

?         pomoci druhému, ohleduplnost, nebojácnost

?          rozvíjení celé osobnosti dítěte po stránce rozumové, pohybové i citové Do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem, průpravné cviky, cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína) a s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a strachový pytel).


Klíčové kompetence (dovednosti):

?         dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

?         dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi

?         dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

?         dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

?         dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

?         do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem

?          průpravné cviky

?          cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína)

?          cvičení s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a obruče

 

Očekávané výstupy:

 

cvičení pomáhá v rozvoji dětské tělesné zdatnosti ve všech směrech

?          podporuje hrubé motoriky

?         trénování  koordinace a správný fyzický vývoj dítěte

?          prohloubení společným cvičením  důvěry a pocit bezpečí mezi dítětem a rodičem

Kroužek  cvičení rodičů s dětmi

 

Charakteristika:

v kroužku pracují děti od 1 roku

 

Cíl vzdělávání:

?          smyslem cvičení je rozvíjení pohyblivosti

?         orientace v prostoru

?          tělesné zdatnosti

?          výchova ke kamarádství,

?         pomoci druhému, ohleduplnost, nebojácnost

?          rozvíjení celé osobnosti dítěte po stránce rozumové, pohybové i citové Do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem, průpravné cviky, cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína) a s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a strachový pytel).


Klíčové kompetence (dovednosti):

?         dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

?         dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi

?         dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

?         dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

?         dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

?         do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem

?          průpravné cviky

?          cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína)

?          cvičení s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a obruče

 

Očekávané výstupy:

 

cvičení pomáhá v rozvoji dětské tělesné zdatnosti ve všech směrech

?          podporuje hrubé motoriky

?         trénování  koordinace a správný fyzický vývoj dítěte

?          prohloubení společným cvičením  důvěry a pocit bezpečí mezi dítětem a rodičem

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics