Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Píďalky

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Opltová Kateřina MěDDM 14-15:30 600,- Kč 6-9

Pro malý počet zájemců dosud nezahájen. 


Charakteristika: v kroužku pracují žáci ve věku od 6 do 9 let formou pravidelné činnosti.

 

Obsah činnosti

? vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

? umožnit rozumět a objevovat vlastní schopnosti a ty rozvíjet

? vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

? rozvoj kreativity

 

Klíčové kompetence:

? dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

? dovednost komunikativní (komunikace a spolupráce mezi lidmi)

? dovednost pracovní (tvořivě přistupovat k použití nástrojů)

? dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

? dovednost k řešení problému (samostatně řeší daný problém)

? dovednost sociální (práce ve skupině)

 

Obsah činnosti

? týmové hry, tvoření výrobků, aktivity venku i uvnitř

? diskuze o vhodném návrhu práce na další hodinu

 

Očekávané výstupy

? samostatně nebo ve skupině připravuje návrh práce na další hodinu

? o svém návrhu diskutuje a vyjadřuje svůj názor

 

Vyhodnocení na konci školního roku

? zajímá se o různé postupy a jejich vlivy na konečný výsledek

? vyjadřuje svůj názor

? své poznatky sděluje a zaznamenává

? využívá smyslů a rozvíjí své schopnosti

 

 

 

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE: 10 dětí (kroužek se koná 1x týdně)

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics