Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

F/ Novinářský kroužek

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Opltová Kateřina MěDDM 15-16 600,- Kč 10+
 Charakteristika:
v novinářském kroužku pracují žáci ve věku od 10 let formou pravidelné činnosti Cíl vzdělávání:

? vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

? umožnit rozumět a objevovat vlastní schopnosti a ty rozvíjet

? vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

? rozvoj kreativity

? vést ke schopnosti orientace v médiích a na sociálních sítích

? tvorba časopisu MěDDM

Klíčové kompetence:

? dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

? dovednost komunikativní (komunikace a spolupráce mezi lidmi)

? dovednost pracovní (tvořivě přistupovat k použití nástrojů)

? dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

? dovednost k řešení problému (samostatně řeší daný problém)

? dovednost sociální (práce ve skupině)

 

Obsah činnosti:

? naučit se ovládat program Word ? tvoření textů a plakátů

? vytvářet vlastní příběhy a povídky

? tvoření příběhů pomocí ?story cubes?

? hry se slovy

? reportáže o kroužcích v MěDDM, rozhovory s vedoucími kroužků

? tvorba časopisu MěDDM

 

Očekávané výstupy:

? dokáže samostatně vypracovávat zadané úkoly

? spolupracuje s ostatními členy kroužku na tvorbě časopisu MěDDM

? přichází s novými náměty na články v časopisu

? o svém návrhu diskutuje a vyjadřuje svůj názor

? dokáže přijímat kritiku a na jejím základě se nadále rozvíjet

? zajímá se o konající se literární soutěže a případně se jich i účastní

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

? Účastnický list

? Odnesou si výtisk časopisu MěDDM Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE: 8 dětí ( kroužek se koná 1x týdně

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics