Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

C / Nerf hry pro nejmenší

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Opltová Kateřina tělocvična Úšovice 14:15 -15:15 800,- 6-8

Kroužek zahájen.

Plán činnosti Hry s nerf pro nejmenší

Co budeš potřebovat:

1 kus Nerf elite disruptor (výhradně tuto nerfku)
                 
1 kus ochranné brýle z pracovních potřeb 

Výchovně-vzdělávací kompetence

Seznámit členy se  základní technikou střelby z blastru.
Seznámit členy se základními pojmy a úkony při jednotlivých hrách.
Naučit členy pečovat o svou fyzickou kondici.

Obsah činností
Získat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání.
Uznávat fair play, úsilí ostatních hráčů, jejich práva a osobnost.
Seznámit se s pravidly hry a dodržovat je.

Očekávané výstupy
Přijímat neúspěch jako motivaci pro zlepšení.
Zvýšit pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu.
Zlepšení dovedností v přesnosti a rozvážnosti.
Při tréninku přijímat rady a kritiku trenéra.
Schopnost vytvořit tým, komunikovat a spolupracovat.

Metody práce
Ukázky, nácvik, výklad pravidla.
Turnaje mezi členy kroužku.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení členové kroužku rozvíjejí své dovednosti ve střelbě, přesnosti a mají základní přehled o základních pojmech a názvosloví.
Kompetence komunikativní  členové kroužku se domlouvají mezi sebou na tvorbě týmů, spolupracují spolu a umí dělat kompromisy.
Kompetence pracovní  členové si stanovují cíle vycházející z vlastních potřeb i potřeb kolektivu. Zvyšují své cíle ve prospěch účasti na turnajích.

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

Maximální kapacita 12 žáků

 

 Garantovaný počet hodin za školní rok je 28 lekcí. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics