Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

B / Šikulíci

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana MěDDM 14:00 -15:00 900,- 8+
 

Charakteristika:
v kroužku  pracují žáci ve věku od 8 let formou pravidelné činnosti.

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními výtvarnými a řemeslnými technikami 

           vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

 • umožnit rozumět a objevovat vlastní schopnosti a ty rozvíjet

 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

 • rozvoj kreativity


Klíčové kompetence:

 • dovednost k učení ( vyhledává informace, samostatně experimentuje )

 • dovednost komunikativní ( komunikace a spolupráce mezi lidmi )

 • dovednost pracovní  ( tvořivě přistupovat k přípravě , použití nástrojů )

 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 • dovednost k řešení problému ( samostaně řeší daný problém )

 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

Obsah činnosti:

 • pracovní postup

 • dohotovení daného výrobku

 • diskuze o vhodné návrhu práce  na další hodinu

Očekávané výstupy:

 • samostaně nebo ve skupině navrhuje návrh práce na další hodinu

 • seznamuje se a čerpá náměty  od rodičů, od odborníků, z knihovny, internetu, a z dalších informačních zdrojů

 • o svém návrhu diskutuje a vyjadřuje svůj názor

  Vyhodnocení na konci školního roku:
 • zajímá se o různé postupy a jeho vliv na konečný výsledek

 • vyjadřuje svůj názor 

 • své poznatky sděluje a zaznamenává

 • využívá svých smyslů a rozvíjí své schopnosti

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KROUŽKU JE : 10 dětí ( kroužek probíhá 1x týdně )

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics