Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

G / Mandaly a relaxační tvoření

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Bornová Irena MěDDM 15.30 -16.30 800,- 10+
Zahajovací schůzka z důvodu malého počtu přihlášek dosud není stanovena. 


Mandaly a relaxační tvoření

Charakteristika:

V kroužku pracují žáci ve věku od 10 let formou pravidelné činnosti

Cíl vzdělávání:

-          Seznámit účastníky s principem tvorby mandal, malbou anylinovými barvami a dalšími výtvarnými způsoby tvorby z papíru

-          Vést ke schopnosti vlastního výtvarného projevu, pocitů, vidění světa

-          Vést ke schopnosti spolupracovat s jinými účastníky při tvorbě společného projektu

-          Vést ke schopnosti tolerovat odlišné výtvarné pojetí jednotlivých prací

-          Vzájemně si pomáhat

-          Rozvoj kreativity

-          Rozvoj vlastního výtvarného projevu, kdy každá cesta je ta pravá

Klíčové kompetence (dovednosti):

-          Dovednost k učení (samostatně experimentuje, vyhledává informace)

-          Dovednost komunikativní, spolupráce

-          Dovednost pracovní, tvořivý přístup,

-          Dovednost k aktivnímu využívání volného času

-          Dovednost sociální (práce ve skupině)

Obsah činnosti:

Seznámení žáků s postupy a neomezenými možnostmi výtvarného vyjádření, pojetí vlastní reality. Tvorba mandal, koláží z jednotlivých prvků, origami, relaxační hry

Chcete-li vytvořit mandalu, stačí vzít tužku a papír a začít jen tak kreslit:

-          Pro ty, kteří mají rádi pravidelnosti, máme šablony s množstvím tvarů. 

-         Relaxační tvorba, při které neexistuje správná či špatná cesta, stačí papír, tužka, pero, fixy. Užijete si čmárání dle svých představ a výsledek vás překvapí 

Očekávané výstupy:

-          radost s tvorby, sdílení času s vrstevníky,

-          realizovaný společný výtvarný projekt-obraz

-          rozvoj schopností soustředění

-          rozvoj smyslů, odvaha vyjádření svých pocitů, postojů ve výtvarném sdělení

Maximální kapacita kroužku je 10 dětí (kroužek probíha 1krát týdně 1 hodinu)


Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics