Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

C / Vaření začátečníci

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana MěDDM 14:00 -15:00 800,- 7+
Kroužek zahájen.

V ceně kroužku nejsou započítány suroviny.  

Charakteristika:
v kroužku vaření pracují žáci ve věku od 7 let formou pravidelné činnosti.

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními úpravami potravin

 • vést ke schopnosti určit a rozpoznat jednotlivé suroviny a jejich využití

 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

 • umožnit rozumět a objevovat vlastní schopnosti a ty rozvíjet

 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

 • připravit se samostatnou výrobu slavnostní večeře pro rodiče

 • rozvoj kreativity


Klíčové kompetence:

 • dovednost k učení ( vyhledává informace, samostatně experimentuje )

 • dovednost komunikativní ( komunikace a spolupráce mezi lidmi )

 • dovednost pracovní  ( tvořivě přistupovat k přípravě surovin, použití nástrojů )

 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 • dovednost k řešení problému ( samostaně řeší daný problém )

 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s recepturou

 • pracovní postup

 • dohotovení daného pokrmu

 • diskuze o vhodné receptu na další hodinu

Očekávané výstupy:

 • samostaně nebo ve skupině navrhuje recepturu na další hodinu

 • seznamuje se a čerpá náměty na tato jídla z různých kuchařek, od rodičů, od odborníků, z knihovny, internetu, a z dalších informačních zdrojů

 • o svém návrhu diskutuje a vyjadřuje svůj názor

 • rozumí vlivu zdravého jídla za zdravotní i duševní stav člověka

 • posiluje své stravovací návyky ve smyslu zdravého stravování

 • vnímá, že i úprava pokrmů a jeho vzheld má vliv na atraktivitu jídla

Vyhodnocení na konci školního roku:

 • příprava večeře pro rodiče ( od prostření stolu, přes přípravu jídla ,po úklid kuchyně )

 • zajímá se o způsoby vaření a jeho vliv na konečný výsledek

 • vyjadřuje svůj názor na ochutnávané potraviny

 • své poznatky sděluje a zaznamenává

 • využívá svých smyslů a rozvíjí své schopnosti

 • kuchařka s recepty, které v průběhu školního roku použily

  Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE : 8 dětí ( kroužek probíhá 1x týdně )

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics