Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

G / Nerf liga starší žáci 1.skupina

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Opltová Kateřina tělocvična Úšovice 17:00 -18:00 900,- 11 - 14
Zahajovací schůzka proběhne 14.9. od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Úšovice. S sebou oblečení a obuv do tělocvičny, Nerfku a ochranné brýle.

 Plán činnosti Nerf liga

Co budeš potřebovat:

1 kus Nerf elite disruptor (výhradně tuto nerfku)
                 
1 kus ochranné brýle z pracovních potřeb 

Kroužek probíhá 1krát týdně, jednotlivé dny se jedná vždy o různé skupiny!!

Výchovně-vzdělávací kompetence

Seznámit členy se  základní technikou střelby z blastru.
Seznámit členy se základními pojmy a úkony při jednotlivých hrách.
Naučit členy pečovat o svou fyzickou kondici.

Obsah činností
Získat kladný vztah ke sportovnímu vzdělávání.
Uznávat fair play, úsilí ostatních hráčů, jejich práva a osobnost.
Seznámit se s pravidly hry a dodržovat je.

Očekávané výstupy
Přijímat neúspěch jako motivaci pro zlepšení.
Zvýšit pohybové dovednosti členů, vyšší koordinace končetin a center pohybu.
Zlepšení dovedností v přesnosti a rozvážnosti.
Při tréninku přijímat rady a kritiku trenéra.
Schopnost vytvořit tým, komunikovat a spolupracovat.

Metody práce
Ukázky, nácvik, výklad pravidla.
Práce s internetem sledování jiných týmů při hrách.
Turnaje mezi členy kroužku.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení členové kroužku rozvíjejí své dovednosti ve střelbě, přesnosti
a mají základní přehled o základních pojmech a názvosloví.
Kompetence komunikativní  členové kroužku se domlouvají mezi sebou na tvorbě týmů, spolupracují spolu a umí dělat kompromisy.
Kompetence pracovní  členové si stanovují cíle vycházející z vlastních potřeb i potřeb kolektivu. Zvyšují své cíle ve prospěch účasti na turnajích.

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

Maximální kapacita 12 žáků.


Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics