Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

F / Home made

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana MěDDM 15.30 -17.00 1000,- 10-18
 Zahajovací schůzka bude 14.9.2020 od 15.30 - 16.30 hodin v Dráčku.


Charakteristika:

v kroužku  pracují  žáci ve věku od 10- ti let formou pravidelné činnosti

 Cíl vzdělávání:
 - seznámit účastníky se základními postupy

 - vést ke schopnosti určit a rozpoznat jednotlivé suroviny a jejich využití

 - vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

 - umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

 - vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt 

 - připravit se pro samostatnou výrobu čajů, medů,sirupů  a různých pomocníků do domácnosti
 - rozvoj kreativity
 - vyzkoušíme si různé výtvarné a řemeslné techniky. 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):
 - dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

 - dovednost komunikativní,  komunikace a spolupráce mezi lidmi

 - dovednost pracovní, tvořivě přistupovat k připravě surovin, použití nástrojů

 - dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času 

 - dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

 - dovednost sociální ( práce ve skupině )

 Obsah činnosti:

 - seznámení dětí s pracovním postupem, dohotovení daného produktu, poznávání  různých zajímavých surovin
 - vyzkoušíme si různé výtvarné postupy
 - vytvoříme si krásné dárky 

Očekávané výstupy:
 - vyzkoušení různých technik
 - poznávání a využívání surovin v různých sférách života ( v kuchyni, kosmetice,v domácnosti )
 - posilení své  návyky ve smyslu zdravého životního stylu

 - vnímání, že i úprava  a  vzhled má vliv na atraktivitu daného produktu

Vyhodnocení na konci školního roku:
 - zajímá se o způsoby úpravy a jeho vliv na konečný výsledek

 - vyjadřuje svůj názor na dané postupy

 - své poznatky sděluje a zaznamenává

 - využívá svých smyslů a rozvíjí své schopnosti. 

 - vyzkoušet si různé úpravy zpracování ( mýdla, svíčky, prací gely, máchadla, zubní pasta.. )

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA  KROUŽKU JE: 12 dětí ( kroužek probíhá 1x týdně / týdně 1,5 hodiny )
Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics