Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

E / Digitální tvoření

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Opltová Kateřina MěDDM 15.00 -16.00 900,- 10-18
Kroužek zahájen.

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

Charakteristika: v kroužku pracují žáci ve věku od 10 let formou pravidelné činnosti.

 

Cíl vzdělávání:


seznámit účastníky s názvoslovím, s používaným materiálem, pomůckami a nástroji pro tvorbu animace, videí a fotografií

 seznámit účastníky s organizací práce v počítačové učebně

 osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v počítačové učebně

 vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

umožnit rozumět a objevovat vlastní schopnosti a ty rozvíjet

 vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

 rozvoj kreativity

 tvorba vlastního videa - portfolia

Klíčové kompetence:

 dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

 dovednost komunikativní (komunikace a spolupráce mezi lidmi)

 dovednost pracovní (tvořivě přistupovat k použití nástrojů)

 dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 dovednost k řešení problému (samostatně řeší daný problém)

 dovednost sociální (práce ve skupině)

 

Obsah činnosti:

 naučit se základy fotografování, animace a tvoření videí

 naučit se v programu Stop Motion Studio, Movie maker

 vytvářet si storyboard, rekvizity a další potřeby k animaci

 naučit se vyhledávat vhodné zvuky a hudbu, která nepodléhá autorským právům

 

Očekávané výstupy:

 Logické myšlení, zvýšení manuální dovednosti a zručnosti

 Získání znalostí týkajících se fotografování, tvoření animací a kreativnímu využití techniky

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

 účastnický list

 prezentace filmů, animací a fotografií

 odnesou si na flash disku své vlastní portfolio ? animace, video, fotografie

 

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE: 8 dětí (kroužek se koná 1x týdně)

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics