Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Pilné včelky

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Ziateková Pavlína MěDDM 15:30-16:30 600,- Kč 4+

Kroužek Pilné včelky

 Zahajovací schůzka bude  dne 17.9.2019 od 16 hodin.

Charakteristika:

? Kroužek Pilné včelky pracují s dětmi ve věku od 4-6 let, formou pravidelné činnosti. V dílničce se věnujeme různým výtvarným technikám, především stříhání, lepení, kreslení, malování, korálkování?Děti také vyrábí výrobky dle roč. období, Vánoce, Velikonoce, Den matek atd. Je pro všechny, co rádi tvoří, učí se novým věcem a rádi poznají nové kamarády:-) 

 

 

Cíl vzdělávání:

 

? seznámit účastníky s organizací práce ve výtvarné dílničce, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s výtvarnými technikami a dalšími materiály, postupy při zdobení

? osvojit si základy hygieny a bezpečnosti ve výtvarné dílničce

? zhotovit výrobek s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

? dovednost k učení (technologický postup výroby )

? dovednost k řešení problémů ? nabyté vědomosti dítě dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

? dovednost pracovní ? tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace

? dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

? kompetence komunikativní ? reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kamarádů
 

 

Obsah činnosti:

? modelování, stříhání, lepení, malování, kreslení, hraní, stavění..


 

 

Očekávané výstupy:

? zvýšení zručnosti, manuálních dovedností

? orientace v základních technikách tvorba

? chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

? používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

?účastnický list
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics