Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Kopaná

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Florián Ladislav tělocvična Úšovice 16.30 - 18.00 600,- Kč 7 - 11 let
Kroužek  kopaná

 

Charakteristika:

v kroužku kopané pracují  žáci ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti. Kdo z kluků by nechtěl být známý jako Petr Čech nebo Pavel Nedvěd a dostat se jednou třeba i na světová hřiště? Pokud je tohle sen i vašeho dítěte, pak je náš fotbalový kroužek ten pravý. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Děti se naučí vést míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu. V kroužku kopaná také zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

 
Tréninková příprava - struktura tréninku
- všestranný a variabilní pohyb
- jednoduché úkony s míčem
- intenzivní rozvoj pocitu míče
- malé fotbalové hry v malých skupinách
- rozvoj všeobecné aktivity
- nefotbalové hry s míčem
- variabilní cvičení na rozvoj individuální techniky 

Cíle tréninku
- maximální radost ze hry
- učit se hrát v malých herních formách při manipulaci s míčem
- postupný rozvoj základní techniky prostřednictvím herních forem
- motivace z pohybu prostřednictvím dalších sportovních aktivit

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi
 • vést ke rozvoji fyzické kondice
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt
 • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů
 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

            rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s herními pravidly
 • rozvoj fyzické kondice, rozcvička
 • zařazení motorických cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.
 • protahování

 

Očekávané výstupy:

 

 • naučit děti nejen základům fotbalu

naučit píli, soustředění, ochotě překonávat překážky

 •  brát sport jako zábavu
 •  děti se naučí vést míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu.
 •    základní ovládání míče na místě
 •  dribling s míčem
 •  vedení míče po hřišti
 •  základní pravidla fotbalu
 •  nahrávky
 • střelba

 

Max. počet žáků je 12.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics