Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Fotíme, kreslíme a malujeme přírodu a jiné

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola MěDDM 14:00-15:00 600,- Kč 10+
 

Kroužek Fotíme, kreslíme a malujeme přírodu a jiné

Charakteristika:

- Fotíš rád? Pojďme společně pozorovat přírodu, město, zvířata a zachytit tak určitý moment, vyfotit a poté zvěčnit na papír kresbou nebo malbou. Na kroužku se naučíš základy kresby a malby. Fotit budeme v Mariánských Lázní a okolí. Během školního roku nafotíš mnoho fotografií digitálním fotoaparátem s výměnnými objektivy Sony Alpha 5100. Těším se na tebe.

- Kroužek je pro všechny, co rádi pozorují, fotí, kreslí, mají rádi přírodu, chtějí najít nové kamarády a odpočinout si.

 

Cíl vzdělávání:

 

seznámit účastníky s organizací práce, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami

osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce

získat poznatky o celkovém procesu

zhotovit tvorbu s využitím vyjádření vlastních představ, fantazie, zkušenosti a poznatků

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

dovednost k učení

dovednost k řešení problémů, nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

dovednost rozvíjet svou fantazii, kreativitu

dovednost pracovní, tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace

dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

kompetence komunikativní, reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

Očekávané výstupy:

zvýšení zručnosti, manuálních dovedností

účastník zvládne samostatně dokončit svou tvorbu

orientace v základních technikách tvorba

chápe uměleckou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

používá tvorbu k relaxaci
 

Vyhodnocení na konci školního roku:

účastnický list

portfólio, fotografie, kresby, malby si odnesou domů
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics