Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Origami, scrapbooking a jiné tvoření z papíru

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Bornová Irena MěDDM 14:00-15:00 600,- Kč 8+
 

Kroužek Origami, scrapbooking a jiné tvoření z papíru

Obsah činnosti charakteristika:

  • Origami je přes 1 100 let staré japonské umění tvorby z papíru, a jeho mistři zvládnou složit i stovky různých předmětů. Smyslem je složit list papíru (případně něčeho podobného) ve smysluplný objekt, nejčastěji to bývají zvířata, loďky nebo květiny - děti si tedy osvojí práci s papírem, preciznost, manuální zručnost a trpělivost.
  • Scrapbooking je způsob zpracování fotoalb, deníků, přáníček nebo dárků. 
  • Ponořte se s námi do kouzla tvoření z papíru, těšíme se na vás 

 

Cíl vzdělávání:

 

 seznámit účastníky s organizací práce výtvarné dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami

 osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce ve výtvarné dílně

 získat poznatky o celkovém procesu tvorby papírových výrobků

 zhotovit výrobek z papíru s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

 dovednost k řešení problémů - nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

 dovednost pracovní - tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace 

 dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 kompetence komunikativní - reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

 

Očekávané výstupy:

 zvýšení zručnosti, manuálních dovedností

 orientace v základních technikách tvorba

 chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

 používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

účastnický list
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics