Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Aerobic

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Balvínová Dagmar TV MěDDM 17:30-18:30 1000,- Kč Od 1.třídy
Tento týden aerobic v pátek 27.9.2019 od 17:45 hodin

Kroužek  aerobic TRÉNINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
BUDOU BUĎ V PONDĚLÍ NEBO V PÁTEK PODLE MOŽNOSTÍ MUDR. Balvínové

Charakteristika:

v kroužku aerobic pracují  žáci ve věku od 7- mi let formou pravidelné činnosti. Aerobik je dynamický a zábavný sport zaměřený na rozvoj hrubé motoriky, na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti a na posílení činnosti oběhové soustavy. Máte-li dítě, které se rádo hýbe na rychlou taneční hudbu, pak je pro něj kroužek aerobiku ten pravý. Aerobic je vhodný pro děti všech  věkových kategorií. Naši zkušení lektoři se věku dětí přizpůsobí a přichystají pro ně skvělé hodiny plné rytmu a zábavy. Začínáme u snadných kroků a postupně přecházíme ke složitějším choreografiím. Hravou a přirozenou formou rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti dětí, muzikálnost, vnímání rytmu a zdravé držení těla. Při nácviku choreografií dbáme na ladnost pohybu. Důraz klademe na zábavnou a hravou formu taneční lekce.

 Cíl vzdělávání:

 • vést ke rozvoji fyzické kondice
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt ,čestnost,sebedůvěra
 • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů
 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu
 • rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní - komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 Obsah činnosti:

         snadné  kroky  postupně přecházející  ke složitějším choreografiím

          hravou a přirozenou formou rozvíjení pohybové schopnosti a dovednosti dětí, 

          muzikálnost                

          vnímání rytmu a zdravé držení těla

         při nácviku choreografií důraz na ladnost pohybu

         důraz klademe na zábavnou a hravou formu taneční lekce

 Očekávané výstupy:

 cíle kroužku je vzbudit u dětí nadšení a radost z pohybu a dosáhnout  

 dobrého pocitu ze zvládnutého cvičení.

 nácvik sestavy s následnou prezentací před publikem

 základní dovednosti (polohy, přechody mezi polohami, pohyby paží, nohou, způsoby navazování doteku apod.)

Max. počet žákyň je 20. J         

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics