Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Street Art Graffiti Kids - začátečníci

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola v MěDDM 14:00 - 15:00 800,- Kč 10+

Kroužek Street Art Graffiti Kids (https://www.instagram.com/streetartgraffitikids/)

V kroužku Street Art Graffiti Kids se děti seznámí s výtvarným uměním Street Art. Ponoří se nejen do světa graffiti, ale celkově do světa pouličního umění, které je hodně rozmanité. Street Art je především umění bez hranic a nejen pouliční umění, které se maluje na zdi. Máme-li být konkrétní, můžeme do tohoto výtvarného umění zařadit skutečně vše, s čím se konkrétně setkáváme právě na ulici. Děti se na kroužku naučí kreslit a malovat nejen graffiti, vytvoří si svou abecedu, zjistí jak se vyřezávají šablony, vymyslí si své tagy, seznámí se se sprejerským slovníčkem, nasprejují si na fólie vlastní graffiti, seznámí se s historií, zajímavou literaturou a nejznámějšími umělci, vyzkouší si stříkání airbrush pistolí, během školního roku si také vytvoří své desky na výkresy. Na kroužku se také seznámí s I padem a Pencilem a fajn grafickým programem Procreate ve kterém taktéž mohou navrhovat a kreslit své práce. Na tomto umění je plně respektována duše umělce, která se tak může plně projevit a nejznámější je fakt, že dané umění nemá téměř žádné konkrétní hranice.

Charakteristika:

 • Kroužek pracuje se žáky ve věku od 10 let, formou pravidelné činnosti.
 • Street Art Graffiti Kids dokáže žáky nadchnout a hravou formou je motivovat k rozvoji fantazie, kreativity, logického myšlení, řešení problémů, ověřování nebo ladění navrženého řešení.
 • Začínající žáci se naučí nejen základy Street Artu ale také různé techniky, seznámí se s nástroji, dílnou, najdou si nové kamarády, odnesou si mnoho výkresů

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky s organizací práce ve výtvarné učebně, teorií, elektronikou, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci a tvorbu grafických prací
 • osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce ve výtvarné učebně
 • získat poznatky o celkovém procesu zpracování Street Art prací
 • rozvoj logického myšlení, kreativity, informatické myšlení, řešení problémů

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení
 • dovednost k řešení problémů nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné i kolektivní činnosti
 • dovednost pracovní - tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním a logickým činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • kompetence komunikativní reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů

Očekávané výstupy:

 • Kreativní myšlení, logické myšlení, fantazie, řešení problémů, zvýšení zručnosti, manuální dovednosti
 • Získání znalostí základů pouličního umění

Vyhodnocení na konci školního roku:

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.


Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics