Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

B/ Myslivecký kroužek

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Sedláková Pavlína venku 800 7+Výchovně vzdělávací cíl

 - Podpořit kladný vztah k přírodě

 - Naučit se základním znalostem přírody

 - Rozvíjet pohybové schopnosti

 - Rozvíjet poznatky přírody

Obsah činnosti

 - Praktické a teoretické získávání zkušeností

 - Získávání znalostí různými formami  hry, ukázky, výroba, lesní modra

 - Sportovní hry, turistika, pracovní činnost

 - Návštěvy památek, přírodních zajímavostí

 - Ochrana přírody

Očekávané výstupy

 - Kladný vztah k přírodě

 - Základní znalosti přírody

 - Základní praktické dovednosti

 - Prohloubení znalostí

 - Schopnost spolupráce a koordinace

Metody práce

 - Výlety, pochody

 - Vysvětlování, předvádění

 - Nauka

 - Názorné ukázky

 - Hry, soutěže

 - Pozorování

 - Samostatná a týmová práce

 - Praktická činnost

Klíčové kompetence

 - Dítě používá účinně nástroje a vybavení pro myslivost

 - Chápe ekologické souvislosti

 - Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

 - Chrání přírodu

 - Přispívá k upevňování mezilidských vztahů

 - Využívá získané vědomosti a dovednosti


  Chceš se stát Malým Adeptem Myslivosti se zajícem Jankem?
Poznat: 
- myslivecké desatero
- myslivecké tradice a zvyky
- mysliveckou mluvu
- druhy zvěře, zásady chovu, základní druhy lovu
- myslivecká zařízení
- kamarády se stejnými zájmy

......tak jsme tu pro Tebe. Těšíme se na Vás. 


Maximální počet dětí je 12.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics