Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

B/ Myslivecký kroužek

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Sedláková Pavlína venku 800 7+
Zahajovací schůzka je v sobotu 19.9. 2020 v 9:00 hodin v Dráčku. 

Před schůzkou je nutné mít již odevzdanou a zaevidovanou přihlášku v MěDDM. 


Výchovně vzdělávací cíl

 - Podpořit kladný vztah k přírodě

 - Naučit se základním znalostem přírody

 - Rozvíjet pohybové schopnosti

 - Rozvíjet poznatky přírody

Obsah činnosti

 - Praktické a teoretické získávání zkušeností

 - Získávání znalostí různými formami  hry, ukázky, výroba, lesní modra

 - Sportovní hry, turistika, pracovní činnost

 - Návštěvy památek, přírodních zajímavostí

 - Ochrana přírody

Očekávané výstupy

 - Kladný vztah k přírodě

 - Základní znalosti přírody

 - Základní praktické dovednosti

 - Prohloubení znalostí

 - Schopnost spolupráce a koordinace

Metody práce

 - Výlety, pochody

 - Vysvětlování, předvádění

 - Nauka

 - Názorné ukázky

 - Hry, soutěže

 - Pozorování

 - Samostatná a týmová práce

 - Praktická činnost

Klíčové kompetence

 - Dítě používá účinně nástroje a vybavení pro myslivost

 - Chápe ekologické souvislosti

 - Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace

 - Chrání přírodu

 - Přispívá k upevňování mezilidských vztahů

 - Využívá získané vědomosti a dovednosti


  Chceš se stát Malým Adeptem Myslivosti se zajícem Jankem?
Poznat: 
- myslivecké desatero
- myslivecké tradice a zvyky
- mysliveckou mluvu
- druhy zvěře, zásady chovu, základní druhy lovu
- myslivecká zařízení
- kamarády se stejnými zájmy

......tak jsme tu pro Tebe. Těšíme se na Vás. 

Garantovaný počet hodin za školní rok je 20 lekcí. 


Maximální počet dětí je 12.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics