Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Badminton a jiné sporty

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana TV ZŠ Ušovice 14:00-15:00 800,- Kč 9+
 Kroužek badminton

 Charakteristika:

v kroužku badmintonu pracují žáci ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti

 Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

 • vést ke rozvoji fyzické kondice

 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

 • umožnit porozumět a objevit vlastní schopnosti a ty rozvíjet

 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

 • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.


 Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

 • dovednost komunikativní ? komunikace a spolupráce mezi lidmi

 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s herními pravidly

 • rozvoj fyzické kondice, rozcvička

 • postřeh, hbitost, kondice

 • protahování

 Očekávané výstupy:

 

 • seznamuje se s pravidly badmintonu

 • správně držet raketu

znát základní pravidla (počítání, postavení při podání atd.)

techniku jednoduchých úderů

podání

pohyb na kurtu, základní postavení

základní pohybové dovednosti


Maximální počet je 14 dětí.

 

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics