Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Badminton a jiné sporty

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana TV ZŠ Ušovice 14:00-15:00 800,- Kč 9+
 Kroužek badminton

 Charakteristika:

v kroužku badmintonu pracují žáci ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti

 Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

 • vést ke rozvoji fyzické kondice

 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

 • umožnit porozumět a objevit vlastní schopnosti a ty rozvíjet

 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

 • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.


 Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

 • dovednost komunikativní ? komunikace a spolupráce mezi lidmi

 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s herními pravidly

 • rozvoj fyzické kondice, rozcvička

 • postřeh, hbitost, kondice

 • protahování

 Očekávané výstupy:

 

 • seznamuje se s pravidly badmintonu

 • správně držet raketu

znát základní pravidla (počítání, postavení při podání atd.)

techniku jednoduchých úderů

podání

pohyb na kurtu, základní postavení

základní pohybové dovednosti

 

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics