Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

H / Bowling

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana Roxy 15:45 - 16:45 1000,- 10+


Charakteristika:

V kroužku bowlingu se  žáci učí základům hry, je pro děti ve věku od 10ti let formou pravidelné činnosti. Trénink probíhá 1x týdně v ROXY. Je především pro žáky, kteří si chtějí zahrát,poznat nové kamarády a občas si zasoutěžit. Nejdůležitější však je,aby měly radost z pohybu J

 

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi
 • vést ke rozvoji fyzické kondice
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt,
 • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů
 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu, fair play

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní -  komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s herními pravidly
 •  rozcvička

Očekávané výstupy:

  základní herní postoj s kroky
  trpělivost, soustředěnost
 • snaha posunout se někam dál
 • RADOST Z POHYBU
 • FAIR PLAY

 

Vyhodnocení na konci školního roku:  Účastnický list

 

Maximální kapacita kroužku je 12  žáků.
Jedná se o kroužek, nikoliv o přípravu do soutěží. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics