Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Fotíme, kreslíme a malujeme přírodu a jiné

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola MěDDM

Kroužek Mandaly, zentangle a relaxace 100xjinak

Charakteristika:

- Kreslení a vybarvování mandal děti baví, protože při něm objevují nové kombinace barev a tvarů. Mandaly podporují fantazii, kreativitu a soustředěnost u dětí. Má velmi uklidňující účinek. Mandalu (kruh, střed) najdeme všude kolem nás, je pro nás inspirací, květiny, letokruhy stromů, pavučina, šnečí ulita, kolo, hodiny a další.

- Děti se na kroužku naučí jak si svou mandalku nakreslit, vyzkouší si jí vytvořit různými technikami, kresbami a na různé materiály. ( kresba tužkou, výroba mandalek přívěsků z polymerů, náramek mandalka ze smršťovací fólie, malování kamenů, mandalka z přírodnin atd.)

- Děti si vyzkouší i jiné relaxační techniky například malování horkým voskem, naučí se pohodové společenské hry a také ZENTANGLE. Je to jednoduché a efektní kreslení, i když to vypadá jako ,,čmárání,, bez nějakého ladu a skladu, je to úžasná relaxační technika. Jednoduchá a geniální, která vede k vytvoření krásných poutavých děl a navíc k relaxačnímu odpočinku.  

- Kroužek je pro všechny, co rádi kreslí, tvoří, chtějí najít nové kamarády a odpočinout si.

 

 

 

Cíl vzdělávání:

 •  seznámit účastníky s organizací práce a výtvarné dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro tvoření mandalek a dalšími materiály, postupy při zdobení

 •  osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce ve výtvarné dílně
 •  získat poznatky o celkovém procesu tvorby
 •  zhotovit mandalku s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků
 •  
 • Klíčové kompetence (dovednosti):
 •  dovednost k učení
 •  dovednost k řešení problémů, nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti
 •  dovednost rozvíjet svou fantazii, kreativitu
 •  dovednost pracovní, tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace
 •  dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 •  kompetence komunikativní, reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 •  
 • Očekávané výstupy:
 •  zvýšení zručnosti, manuálních dovedností
 •  účastník zvládne samostatně dokončit svou tvorbu
 •  orientace v základních technikách tvorba
 •  chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů
 •  používá tvorbu k relaxaci
 •  
 • Vyhodnocení na konci školního roku:
 • účastnický list

 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics