Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

E / Bylinkářův rok

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana Dílny ZŠ Úšovice 15:30-17:00 1000,- 10+
Zahajovací schůzka proběhne 16.9. od 15.30 do 16.30 v Dráčku.

Charakteristika:

v kroužku  pracují  žáci ve věku od 10ti let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:
seznámit účastníky se základními druhy bylinek a koření
vést ke schopnosti určit a rozpoznat jednotlivé bylinky a jejich využití
vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt
připravit se pro samostatnou výrobu čajů, medů,sirupů atd.
rozvoj kreativity

 

Klíčové kompetence (dovednosti):
dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
dovednost komunikativní,  komunikace a spolupráce mezi lidmi
dovednost pracovní, tvořivě přistupovat k připravě surovin, použití nástrojů
dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

seznámení dětí s recepturou pracovní postup dohotovení daného produktu poznávání  a určování různých druhů bylinek a jejich vliv na lidské zdrav

 

Očekávané výstupy:
rozumí vlivu bylinek na zdravotní i duševní stav člověka
posiluje své  návyky ve smyslu zdravého uzívání bylinek
vnímá, že i úprava  a  vzhled má vliv na atraktivitu daného produktu

Vyhodnocení na konci školního roku:
zajímá se o způsoby úpravy bylinek a jeho vliv na konečný výsledek
vyjadřuje svůj názor na ochutnávané produkty
své poznatky sděluje a zaznamenává
využívá svých smyslů a rozvíjí své schopnosti.
vyzkoušet si různé úpravy zpracování bylinek ( mýdla, svíčky, čaje , sirupy, šťávy, pěnivé koule )

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí.  

MAXIMÁLNÍ KAPACITA  KROUŽKU JE: 12 dětí ( kroužek probíhá 1x týdně / týdně 1,5 hodiny )

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics