Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Šikulka

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana MěDDM 14:00-15:00 600,- Kč Od 1.třídy
 

Charakteristika:

v kroužku Šikulka  pracují se žáky ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

?         seznámit účastníky se základními technikami šití a tvoření

?         vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

?         umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

?         vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

?         rozvoj kreativity

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

?         dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

?         dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi

?         dovednost pracovní ? tvořivě přistupovat k připravě střihu, dokončení výrobku

?         dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

?         dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

?         dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

?         seznámení dětí s různými technikami

?         pracovní postup

?         dohotovení daného výrobku

?         diskuze o vhodném tvoření  na další hodinu

 

Očekávané výstupy:

?         samostatně nebo ve skupině navrhuje tvoření na další hodinu

?         o svém návrhu diskutuje a vyjadřuje svůj názor

?          rozumí  a umí základní techniky šití

?          vnímá, že konečná úprava výrobku a jeho vzhled má vliv na jeho atraktivitu 

Vyhodnocení na konci školního roku:

?         příprava  a dokončení tašky ze jeansů a ozdobení del vlastní fantazie

?         zajímá se o různé jiné způsoby výtvarného zpracování 

?          vyjadřuje svůj názor na  dokončené výrobky

?          své poznatky sděluje a zaznamenává

?          využívá svých smyslů a rozvíjí své schopnosti.

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE:     6 dětí ( kroužek probíhá 1x týdně / týdně 1 hodina )


Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics