Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

F / Zážitková výtvarka - Artefiletika

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Dedková Tereza MěDDM 14:00 -15:00 800,- 6-10 Kroužek bude probíhat dle pracovní doby vedoucí střídavě v časech 14-15 hodin, následující týden 17-18 hodin.

Artefiletika se snaží o rozvíjení kreativity jednotlivce, jeho motivace, originality a spontánního prožívání. Vybízí k aktivnímu vztahu ke světu skrze představivost. Děti učí vzájemnému porozumění a respektu, cílem je vytvořit dílo jako skupina, přesto neztratit svoji osobitost. 

Zdůrazňuje fakt, že výchova uměním je stejně důležitá jako ostatní vzdělávací obory. Snaží se o rozvíjení kreativity jednotlivce, jeho motivace, originality a spontánního prožívání. Vybízí žáka k aktivnímu vztahu ke světu skrz představivost. Při artefiletice se s dětmi diskutuje o dílech, které vytvořili, aby se naučili interpretovat umění, a tím v sobě otevřeli nové způsoby myšlení. Vyzdvihuje nezbytnost komunikace mezi lidmi při vzdělávání. Pomocí artefieltiky lze odhalit skryté rozdíly i shody mezi dětmi, naučit je respektovat jedinečnost každého, přimět je k vzájemné inspiraci a rozvinout jejich emoční inteligenci. Děti například dostanou za úkol, namalovat společně na velký papír abstraktní kompozici. Cílem je, aby vytvořili dílo jako skupina, přesto by však při tom neměli ztratit vlastní osobitost. Po dokončení si pak mají vzájemně klást otázky typu - Jak to vidíš ty? Díváš se na tuto věc podobně jako já? Tak se děti mimo jiné učí také vzájemnému porozumění a respektu...

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. Maximální počet dětí je 12.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics