Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Animace

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola MěDDM 15:30-16:30 1000,- Kč 10+

Kroužek Animace

Obsah činnosti:

 • Děti se naučí klasické animační techniky

 • Zjistí, co vše potřebují k výrobě domácího animačního studia

 • Děti si vytvoří svůj film

 • Osvojí si software potřebný ke zpracování animačních materiálů

 • Ozvučení filmu, výroba titulků


Charakteristika:

 • Kroužek pracuje se žáky ve věku od 10 let, formou pravidelné činnosti.
 • Kroužek Animace dokáže žáky nadchnout a hravou formou je motivovat k rozvoji kreativity, informatického myšlení, logického myšlení, řešení problémů, ověřování nebo ladění navrženého řešení.
 •  J

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky s organizací práce v animačním studiu, teorií, elektronikou, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci a tvorbu animačních filmů
 • osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce ve studiu
 • získat poznatky o celkovém procesu zpracování animačních technik
 • rozvoj logického myšlení, kreativity, informatické myšlení, řešení problémů

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení
 • dovednost k řešení problémů nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné i kolektivní činnosti
 • dovednost pracovní - tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním a logickým činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • kompetence komunikativní  reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů

Očekávané výstupy:

 • Informatické myšlení, logické myšlení, kreativita, řešení problémů, zvýšení zručnosti, manuální dovednosti
 • Získání znalostí základů grafických prací, materiálů..

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

 • účastnický list ( diplom )
 • odnesou si na flashdisku své filmy

 

Maximální kapacita kroužku je 5 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics