Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Společenský tanec - "DANCE CLUB"

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Manželé Kandráčovi Taneční studio 17:00-18:00 1200,- Kč 8+
Nábor proběhne 11.9. 2018 od 16:00 hodin v tanečním studiu WANTED.


 Kroužky taneční

Dráčata  přípravka

Dance club - pokročilí

.....................................................................................................................................

 

Charakteristika:

- taneční kroužky pracují se žáky ve věku od 6ti let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

 

- seznámit účastníky s vybranými technikami společenského tance

-vést ke schopnosti sebevyjádření prostřednictvím tance

- vést ke schopnosti kooperovat s jinými tanečníky

- umožnit porozumět a objevit vlastní pohybové schopnosti a ty rozvíjet

-pomáhat odstraňovat špatné pohybové návyky

- připravit pro taneční vystoupení

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

- dovednost k učení (krátké taneční variace, společné choreografie)

- dovednost komunikativní, tanec jako prostředek komunikace a spolupráce mezi lidmi

- dovednost pracovní, tvořivě přistupovat k nácviku tance pro představení

- dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 

Obsah činnosti:

- Pohybová a taneční příprava jednotlivých tanečníků

- tanec ve skupině

- práce s tempem

 

Očekávané výstupy:

- zvýšení tanečních a pohybových dovednosti

- účastník dovede interpretovat krátké taneční variace, spolupracovat s ostatními

- orientace v základních tanečních technikách a prvcích

- chápe tanec jako prostředek komunikace a vyjádření svých pocitů

- používá tanec k relaxaci a udržování tělesného zdraví a kondice

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

- vystoupení pro rodiče, pokročilí první veřejné soutěže

- skupinové variace

- tanec v páru

- účastnický list, vysvědčení o absolutoriu

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE: 8 párů (16 dětí)

rmal>Maximální kapacita kroužku je 13 žákyň.

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics