Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Kopaná

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Florian Ladislav Viktorka/ZŠ Ušovice 600,-/cena oddílu TJ 8+
 Kroužek  kopaná

Kdo z kluků by nechtěl být známý jako Petr Čech nebo Pavel Nedvěd a dostat se jednou třeba i na světová hřiště? Pokud je tohle sen i vašeho dítěte, pak je náš fotbalový kroužek ten pravý. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Děti se naučí vést míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu. V kroužku kopaná zařazujeme také motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

Charakteristika:

v kroužku kopané pracují  žáci ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

·        seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

·        vést ke rozvoji fyzické kondice

·        vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

·        umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

·        vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

·        rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

·        rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

            rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

·        dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

·        dovednost komunikativní –  komunikace a spolupráce mezi lidmi

·        dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

·        dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

·        dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

·        dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

·        seznámení dětí s herními pravidly

·        rozvoj fyzické kondice, rozcvička

·        zařazení motorických cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

·        protahování

 

Očekávané výstupy:

·        naučit děti nejen základům fotbalu

              naučit píli, soustředění, ochotě překonávat překážky

·         brát sport jako zábavu

·         děti se naučí vést míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu.

·         základní ovládání míče na místě

 dribling s míčem

 vedení míče po hřišti

 základní pravidla fotbalu

nahrávky

střelba

Max. počet žáků 12. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics