Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Kopaná

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Florian Ladislav ZŠ Ušovice 16:30-18:00 600,-/cena oddílu TJ 8+
 Tréninky probíhají do konce října na stadionu TJ Viktoria, od listopadu ve čtvrtek a v sobotu v tělocvičně ZŠ Úšovice. 

 Kroužek  kopaná

Kdo z kluků by nechtěl být známý jako Petr Čech nebo Pavel Nedvěd a dostat se jednou třeba i na světová hřiště? Pokud je tohle sen i vašeho dítěte, pak je náš fotbalový kroužek ten pravý. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Děti se naučí vést míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu. V kroužku kopaná zařazujeme také motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

Charakteristika:

v kroužku kopané pracují  žáci ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

?        seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

?        vést ke rozvoji fyzické kondice

?        vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

?        umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

?        vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

?        rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

?        rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

            rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

?        dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

?        dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi

?        dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

?        dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

?        dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

?        dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

?        seznámení dětí s herními pravidly

?        rozvoj fyzické kondice, rozcvička

?        zařazení motorických cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

?        protahování

 

Očekávané výstupy:

?        naučit děti nejen základům fotbalu

              naučit píli, soustředění, ochotě překonávat překážky

?         brát sport jako zábavu

?         děti se naučí vést míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu.

?         základní ovládání míče na místě

 dribling s míčem

 vedení míče po hřišti

 základní pravidla fotbalu

nahrávky

střelba

Max. počet žáků 12. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics