Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Keramicko-tvůrčí dílna

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola MěDDM 15:30-16:30 800,- Kč 9+
   Informační schůzka proběhne 20.9. od 16.00 hodin v MěDDM Dráček.


Charakteristika:

? Keramické kroužky pracují se žáky ve věku 6-18 let, formou pravidelné činnosti. V keramicko-tvůrčí dílničce se věnujeme nejen keramice ale i různým výtvarným technikám jako je je třeba enkaustika, smaltování na pícce, ketlování (náušnice, náramky, náhrdelníky), decoupage, polymerové hmoty a další. Děti také vyrábí výrobky dle roč. období, Vánoce, Velikonoce, Den matek atd. Je pro všechny, co rádi tvoří a učí se novým věcem. :-) 
 

 

Cíl vzdělávání:

 

? seznámit účastníky s organizací práce v keramické dílně a výtvarné dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s keramickou hlínou a dalšími materiály, postupy při zdobení

? osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v keramické a výtvarné dílně

? získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků

? zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků

? z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, figurální modely, dekorativní i užitkové předměty
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

? dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

? dovednost k řešení problémů ? nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

? dovednost pracovní ? tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci keramika 

? dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

? kompetence komunikativní ? reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

 

Obsah činnosti:

? tvorba z ruky, válečků, plátu, modelování, stříhání lepení

? barvení, glazování
 

 

Očekávané výstupy:

? zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

? účastník zvládne samostatně dokončit nádoby, kachle, jednoduché figury, zvířata......

? orientace v základních technikách tvorba

? chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

? používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

? účastnický list
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics