Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Gurmáni 2. skupina

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana MěDDM 15:00-16:30 600,- Kč 8+
 Kroužek vaření - Gurmáni

 

Charakteristika:

v kroužku vaření pracují se žáky ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními úpravami potravin

 • vést ke schopnosti určit a rozpoznat jednotlivé suroviny a jejich využití

 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

 • umožnit porozumět a objevit vlastní schopnosti a ty rozvíjet

 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

 • připravit se pro samostatnou výrobu slavnostní večeře pro rodiče

 • rozvoj kreativity

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

 • dovednost komunikativní – komunikace a spolupráce mezi lidmi

 • dovednost pracovní – tvořivě přistupovat k připravě surovin, použití nástrojů

 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s recepturou

 • pracovní postup

 • dohotovení daného pokrmu

 • diskuze o vhodném receptu na další hodinu

 

Očekávané výstupy:

 • samostatně nebo ve skupině navrhuje recepturu na další hodinu

 • seznamuje se a čerpá náměty na tato jídla z různých kuchařek,od rodičů,od odborníků, z knihovny, internetu a z dalších informačních zdrojů, •

 • o svém návrhu diskutuje a vyjadřuje svůj názor

 • rozumí vlivu zdravého jídla na zdravotní i duševní stav člověka, •

 • posiluje své stravovací návyky ve smyslu zdravého stravování, •

 • vnímá, že i úprava pokrmů a jeho vzhled má vliv na atraktivitu jídla.

Vyhodnocení na konci školního roku:

 • příprava večeře pro rodiče ( od prostření stolu, přes přípravu jídla po úklid kuchyně)

 • zajímá se o způsoby vaření a jeho vliv na konečný výsledek

 • vyjadřuje svůj názor na ochutnávané potraviny

 • své poznatky sděluje a zaznamenává

 • využívá svých smyslů a rozvíjí své schopnosti.

 • kuchařka s recepty, které jsme v průběhu roku použily

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE: 8 dětí ( kroužek probíhá 1x týdně / týdně 2 hodiny )

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics