Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Cvičení rodičů s dětmi

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Višňovská Jaroslava MěDDM 15:30-16:30 400,- Kč 1+
Informační schůzka se uskuteční dne 25.9. od 16.30 hodin v MěDDM Dráček, doba trvání schůzky cca 20 minut. Kroužek cvičení rodičů s dětmi

 

Charakteristika:

v kroužku pracují děti od 1 roku. Je pro všechny maminky s malými dětmi, který si chtějí udělat hezké odpoledne v tělocvičně, zahrát si různé hry, naučí se spoustu nových jednoduchých cviků s pomůckami i bez nich, prostě si jen tak zařádit s ratolestmi a poklábosit s dalšími maminkami.

 

Cíl vzdělávání:

 •  smyslem cvičení je rozvíjení pohyblivosti
 • orientace v prostoru
 •  tělesné zdatnosti
 •  výchova ke kamarádství,
 • pomoci druhému, ohleduplnost, nebojácnost
 •  rozvíjení celé osobnosti dítěte po stránce rozumové, pohybové i citové Do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem, průpravné cviky, cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína) a s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a strachový pytel).


Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

 • do cvičení zařazujeme pohybové hry se zpěvem
 •  průpravné cviky
 •  cvičení na nářadí (žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolína)
 •  cvičení s náčiním (míče, švihadla, kruhy, šátečky, kostky, barevné květy, válečky, kloboučky a obruče

 

Očekávané výstupy:

 

cvičení pomáhá v rozvoji dětské tělesné zdatnosti ve všech směrech

 •  podporuje hrubé motoriky
 • trénování  koordinace a správný fyzický vývoj dítěte
 •  prohloubení společným cvičením  důvěry a pocit bezpečí mezi dítětem a rodičem

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics