Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Počítačová robotika pokročilí

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Čermák Karel MěDDM 16:00-18:00 1200,- Kč 12+

Jak vypadá takový kroužek Počítačové robotiky?? Podívejte se na www.robotexplorer.cz


Kroužek Počítačová robotika

 

Charakteristika:

 • kroužek pracuje se žáky ve věku od 11 let, formou pravidelné činnosti.
 • Počítačová robotika dokáže žáky nadchnout a hravou formou je motivovat k rozvoji informatického myšlení, logického myšlení, řešení problémů, ověřování nebo ladění navrženého řešení.
 • Žáci se naučí základy v elektronice  pomocí stavebnice a elektronických obvodů

 

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky s organizací práce v počítačové učebně, teorií, elektronikou, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci a tvorbu programů nebo robotů
 • osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v počítačové učebně
 • získat poznatky o celkovém procesu programování v jazyce Basic, o tvorbě programů, programování pohyblivých robotů
 • rozvoj logického myšlení, informatické myšlení, řešení problémů?

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (technický postup programování)
 • dovednost k řešení problémů  nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné i kolektivní činnosti
 • dovednost pracovní  tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním a logickým činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • kompetence komunikativní  reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů

 

Obsah činnosti:

 • Naučit se programování v jazyce Basic
 • Naučit se základy elektroniky  pomocí stavebnice a pomocí elektronických obvodů
 • Naučit se tvorbu programů
 • Programování pohyblivých robotů
 • Přenos kódů
 • Soutěže

 

Očekávané výstupy:

 • Informatické myšlení, logické myšlení, řešení problémů, zvýšení zručnosti, manuální dovednosti
 • Získání znalostí základů elektroniky ? pomocí stavebnice, stavba elektronických obvodů
 • Počítačová robotika dokáže žáky nadchnout a hravou formou je motivovat k rozvoji informatického myšlení, logického myšlení, řešení problémů, ověřování nebo ladění navrženého řešení

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

 • účastnický list ( diplom )

 

Maximální kapacita kroužku je  6 - 8 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics