Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Společenský tanec - "DANCE CLUB"

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Manželé Kandráčovi ZŠ Jih malá TV 16:00-18:00 1200,- Kč
 Kroužky taneční

Dráčata – přípravka

Dance club - pokročilí

.....................................................................................................................................

 

Charakteristika:

· taneční kroužky pracují se žáky ve věku od 6ti let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

 

· seznámit účastníky s vybranými technikami společenského tance

· vést ke schopnosti sebevyjádření prostřednictvím tance

· vést ke schopnosti kooperovat s jinými tanečníky

· umožnit porozumět a objevit vlastní pohybové schopnosti a ty rozvíjet

· pomáhat odstraňovat špatné pohybové návyky

· připravit pro taneční vystoupení

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

· dovednost k učení (krátké taneční variace, společné choreografie)

· dovednost komunikativní – tanec jako prostředek komunikace a spolupráce mezi lidmi

· dovednost pracovní – tvořivě přistupovat k nácviku tance pro představení

· dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 

Obsah činnosti:

· Pohybová a taneční příprava jednotlivých tanečníků

· tanec ve skupině

· práce s tempem

 

Očekávané výstupy:

· zvýšení tanečních a pohybových dovednosti

· účastník dovede interpretovat krátké taneční variace, spolupracovat s ostatními

· orientace v základních tanečních technikách a prvcích

· chápe tanec jako prostředek komunikace a vyjádření svých pocitů

· používá tanec k relaxaci a udržování tělesného zdraví a kondice

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

· vystoupení pro rodiče, pokročilí první veřejné soutěže

· skupinové variace

· tanec v páru

· účastnický list, vysvědčení o absolutoriu

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE: 8 párů (16 dětí)

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics