Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Společenský tanec - "DANCE CLUB"

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Manželé Kandráčovi ZŠ Jih malá TV 16:00-18:00 1200,- Kč
 Kroužky taneční

Dráčata ? přípravka

Dance club - pokročilí


V kroužku Dance club  se všechny děti projdou a naučí se:
- Pohybová průprava
- Nácvik složitějších figur a sestav
- Doučí se tango, rumbu, sambu
- návcik nové společenské choreografie na plesy
- nácvik jednoduché choreografie na vánoční plesy
- účast v soutěžích
- výuka synchro a jednotlivců
- závěrečné vystoupení pro rodiče

 
https://danceclub.rajce.idnes.cz/


Charakteristika:

? taneční kroužky pracují se žáky ve věku od 6ti let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

 

? seznámit účastníky s vybranými technikami společenského tance

? vést ke schopnosti sebevyjádření prostřednictvím tance

? vést ke schopnosti kooperovat s jinými tanečníky

? umožnit porozumět a objevit vlastní pohybové schopnosti a ty rozvíjet

? pomáhat odstraňovat špatné pohybové návyky

? připravit pro taneční vystoupení

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

? dovednost k učení (krátké taneční variace, společné choreografie)

? dovednost komunikativní ? tanec jako prostředek komunikace a spolupráce mezi lidmi

? dovednost pracovní ? tvořivě přistupovat k nácviku tance pro představení

? dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 

Obsah činnosti:

? Pohybová a taneční příprava jednotlivých tanečníků

? tanec ve skupině

? práce s tempem

 

Očekávané výstupy:

? zvýšení tanečních a pohybových dovednosti

? účastník dovede interpretovat krátké taneční variace, spolupracovat s ostatními

? orientace v základních tanečních technikách a prvcích

? chápe tanec jako prostředek komunikace a vyjádření svých pocitů

? používá tanec k relaxaci a udržování tělesného zdraví a kondice

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

? vystoupení pro rodiče, pokročilí první veřejné soutěže

? skupinové variace

? tanec v páru

? účastnický list, vysvědčení o absolutoriu

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE: 8 párů (16 dětí)

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics