Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

H/ Gurmáni - vaření

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Vrbová Romana MěDDM 15:30-17:00 900,- 9+
Zahajovací schůzka bude 22.9. od 15.30 - 17 hodin v Dráčku.

V ceně kroužku nejsou započítány suroviny.

 Charakteristika:
v kroužku vaření pracují žáci ve věku od 9 let formou pravidelné činnosti.

Cíl vzdělávání:
 • seznámit účastníky se základními úpravami potravin
 • vést ke schopnosti určit a rozpoznat jednotlivé suroviny a jejich využití
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit rozumět a objevovat vlastní schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt
 • připravit se samostatnou výrobu slavnostní večeře pro rodiče
 • rozvoj kreativity

Klíčové kompetence:
 • dovednost k učení ( vyhledává informace, samostatně experimentuje )
 • dovednost komunikativní ( komunikace a spolupráce mezi lidmi )
 • dovednost pracovní  ( tvořivě přistupovat k přípravě surovin, použití nástrojů )
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému ( samostaně řeší daný problém )
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )
Obsah činnosti:
 • seznámení dětí s recepturou
 • pracovní postup
 • dohotovení daného pokrmu
 • diskuze o vhodné receptu na další hodinu
Očekávané výstupy:
 • samostaně nebo ve skupině navrhuje recepturu na další hodinu
 • seznamuje se a črpá náměty na tato jídla z různých kuchařek, od rodičů, od odborníků, z knihovny, internetu, a z dalších informačních zdrojů
 • o svém návrhu diskutuje a vyjadřuje svůj názor
 • rozumí vlivu zdravého jídla za zdravotní i duševní stav člověka
 • posiluje své stravovací návyky ve smyslu zdravého stravování
 • vnímá, že i úprava pokrmů a jeho vzheld má vliv na atraktivitu jídla
Vyhodnocení na konci školního roku:
 • příprava večeře pro rodiče ( od prostření stolu, přes úřípravu jídla ,po úklid kuchyně )
 • zajímá se o způsoby vaření a jeho vliv na konečný výsledek
 • vyjadřuje svůj názor na ochutnávané potraviny
 • své poznatky sděluje a zaznamenává
 • využívá svých smyslů a rozvíjí své schopnosti
 • kuchařka s recepty, které v průběhu školního roku použily
Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí.  MAXIMÁLNÍ KAPACITA KAŽDÉHO KROUŽKU JE : 8 dětí ( kroužek probíhá 1x týdně )

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics