Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

D / Keramicko-tvůrčí dílnička

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Bornová Irena MěDDM 14:30-15:30 1000,- 6-9
Kroužek zahájen.

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 hodinových schůzek. 


Charakteristika:

 V keramicko-tvůrčí dílničce se věnujeme nejen keramice, ale i různým výtvarným technikám jako je je třeba papírové tvoření, malování, recy-věci ..... Děti tvoří výrobky dle roč. období, Vánoce, Velikonoce, Den matek atd. Je pro všechny, co rádi tvoří a učí se novým věcem. :-) 
 

Cíl vzdělávání:

 * seznámit účastníky s organizací práce v keramické dílně a výtvarné dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s keramickou hlínou a dalšími materiály, postupy při zdobení

* osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v keramické a výtvarné dílně

* získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků

* zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků

* z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, figurální modely, dekorativní i užitkové předměty
 

 Klíčové kompetence (dovednosti):

* dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

* dovednost k řešení problémů nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

* dovednost pracovní  tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci keramika 

* dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

* kompetence komunikativní reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

Obsah činnosti:

* tvorba z ruky, válečků, plátu, modelování, stříhání lepení

* barvení, glazování
 

Očekávané výstupy:

* zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

* účastník zvládne samostatně dokončit nádoby, kachle, jednoduché figury, zvířata......

* orientace v základních technikách tvorba

* chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

* používá tvorbu k relaxaci
 

 Vyhodnocení na konci školního roku:

* účastnický list
  

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků. Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics