Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Rekreační BADMINTON - ženy

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola ZŠ Ušovice 17:30-19:00 1200,- 18-99
  

Kroužek  badminton

 

Charakteristika:

jedná se o rekreační badminton pro všechny ženy, které si rády zahrají, pobaví a občas hodí nějaký ten drb :-)

 

Cíl vzdělávání:

·        seznámit účastnice se základními herními dovednostmi

·        vést ke rozvoji fyzické kondice

·        vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

·        umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

·        vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

·        rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

·        rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

            rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

·        dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

·        dovednost komunikativní –  komunikace a spolupráce mezi lidmi

·        dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

·        dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

·        dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

·        dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

·        seznámení žen s herními pravidly

·        rozvoj fyzické kondice, rozcvička

·        postřeh, hbitost, kondice

·        protahování

 

Očekávané výstupy:

 

·        seznamuje se s pravidly badmintonu

·        správně držet raketu

znát základní pravidla (počítání, postavení při podání atd.)

techniku jednoduchých úderů

podání

pohyb na kurtu, základní postavení

základní pohybové dovednosti

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics