Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Počítačová grafika pokročilí

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola MěDDM 16:00-17:00 1200,- Kč 9+
 Informační schůzka proběhne 17.9. od 16.00 hodin v MěDDM Dráček.


Kroužek Počítačová grafika

Charakteristika:

 • Kroužek pracuje se žáky ve věku od 11 let, formou pravidelné činnosti.
 • Počítačová grafika dokáže žáky nadchnout a hravou formou je motivovat k rozvoji informatického myšlení, kreativity, logického myšlení, řešení problémů, ověřování nebo ladění navrženého řešení.
 • Začínající žáci se naučí nejen základy v grafickém programu Corel Draw X4 a pokročilá skupina pokračuje i s plotrem Silhouette a programem Cameo Silhouette . Naučí se dělat plakáty, pozvánky, vizitky, brožury a další grafické práce. Je pro holky i kluky. Pokud vás tyto věci zajímají těším se na vás. J

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky s organizací práce v počítačové učebně, teorií, elektronikou, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci a tvorbu grafických prací
 • osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v počítačové učebně
 • získat poznatky o celkovém procesu zpracování grafických prací
 • rozvoj logického myšlení, kreativity, informatické myšlení, řešení problémů?

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení
 • dovednost k řešení problémů ? nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné i kolektivní činnosti
 • dovednost pracovní ? tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním a logickým činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • kompetence komunikativní ? reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů

Obsah činnosti:

 • Naučit se v programu Corel Draw X4, Cameo Silhouette
 • Naučit se základy grafických prací
 • Naučit se tvorbu propagačních materiálů
 • Portfólio

 

Očekávané výstupy:

 • Informatické myšlení, logické myšlení, kreativita, řešení problémů, zvýšení zručnosti, manuální dovednosti
 • Získání znalostí základů grafických prací, materiálů..

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

 • účastnický list ( diplom )

 

Maximální kapacita kroužku je 5 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics