Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

D / Divadelní studio

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Hromada František MěDDM 15.00 -16.30 600,- 10 - 16
Kroužek zahájen.
Před schůzkou je nutné mít již odevzdanou a zaevidovanou přihlášku v MěDDM. 

Garantovaný počet hodin za školní rok je 20 schůzek v délce 1,5 hodiny.

Kroužek Divadelní studio

Charakteristika:

Vstupte do tajuplných světů pohádek, kouzel a tajemství a vyzkoušejte, jak se dělá divadlo nebo muzikál. Staňte se na chvíli hrdinou jak z pera Julese Verna, krásnou princeznou, zlým drakem nebo stromem ve větru.Kroužek Divadelní studio vychází z přirozené dětské hry na něco" nebo na někoho". Metody dramatické výchovy, které v našich kroužcích používáme, dovolí dětem vstoupit a prozkoumat příběh zevnitř, vnímat a prožívat ho všemi smysly, přinášet do vyprávění své podněty a tím ovlivňovat děj. Součástí náplně tohoto kroužku bude nácvik dýchání, mluvení, smíchu i pláče, zpívání a pohybu v prostoru. Děti se seznámí se základy herecké práce. (technika řeči, rozbor role, veršů, písní a dialogů).

 

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi
 • vést k rozvoji psychické kondice
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt,
 • rozvoj paměti, řeči, dramatu, vyjadřování, koordinace pohybu

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní, komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému (samostatně řeší daný problém)
 • dovednost sociální (práce ve skupině)

 

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s divadlem a dramatickou výchovou
 • rozvoj paměti, rozvoj sociální, rozvoj empatie
 • dále seznámení s hereckými prvky, kulisy, knihy

 

Vyhodnocení na konci školního roku: 
Účastnický list
Garantovaný počet hodin za školní rok je 20 lekcí. 

 

Maximální kapacita kroužku je 10 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics