Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Čtvrteční keramicko-kreativní dílnička

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Arnoldová Nikola MěDDM 14:30-15:30 800,- Kč 6+
  Charakteristika:

· Keramické kroužky pracují se žáky ve věku 6-18 let, formou pravidelné činnosti. V keramicko-tvůrčí dílničce se věnujeme nejen keramice ale i různým výtvarným technikám jako je je třeba enkaustika, smaltování na pícce, ketlování (náušnice, náramky, náhrdelníky), decoupage, polymerové hmoty a další. Děti také vyrábí výrobky dle roč. období, Vánoce, Velikonoce, Den matek atd. Je pro všechny, co rádi tvoří a učí se novým věcem. :-) 
 

 

Cíl vzdělávání:

 

· seznámit účastníky s organizací práce v keramické dílně a výtvarné dílně, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s keramickou hlínou a dalšími materiály, postupy při zdobení

· osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v keramické a výtvarné dílně

· získat poznatky o celkovém procesu tvorby keramických výrobků

· zhotovit výrobek z keramické hlíny s využitím vyjádření vlastních představ, emocí, fantazie, zkušenosti a poznatků

· z keramické hlíny zhotovit plošné práce, reliéfy, prostorové práce z plátů nebo válečků, figurální modely, dekorativní i užitkové předměty
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

· dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

· dovednost k řešení problémů – nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

· dovednost pracovní – tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci keramika 

· dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

· kompetence komunikativní – reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

 

Obsah činnosti:

· tvorba z ruky, válečků, plátu, modelování, stříhání lepení

· barvení, glazování
 

 

Očekávané výstupy:

· zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

· účastník zvládne samostatně dokončit nádoby, kachle, jednoduché figury, zvířata......

· orientace v základních technikách tvorba

· chápe výtvarnou činnost jako prostředek k vyjádření svých pocitů

· používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

· účastnický list
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics