Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Volejbal

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Paroubková Alena ZŠ Ušovice 18:15-19:45 1000,- 10+
Zahajovací schůzka bude 20.9 od 18.15 v tělocvičně ZŠ Úšovice, budeme již hrát.


 Kroužek  volejbalu

 

Charakteristika:

v kroužku volejbalu pracují  žáci ve věku od 10 let formou pravidelné činnosti.

Volejbal patří mezi nejrozšířenější míčové kolektivní hry u nás i ve světě. Jeho obliba ve vrcholové, výkonnostní i rekreační podobě spočívá v materiálně technické a prostorové nenáročnosti a v možnosti provozovat hru celoročně. Mezi přednosti volejbalu patří poměrná jednoduchost pravidel, kterou lze pro nácvičné a rekreační formy ještě upravovat. Cílem hry je dostat míč přes síť na soupeřovu polovinu tak, aby spadl na zem a zároveň se snažit zabránit soupeři ve snaze o totéž. Volejbal je především pro všechny které baví sport, a kteří chtějí najít nové kamarády J

 

Cíl vzdělávání:

?        seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

?        vést ke rozvoji fyzické kondice

?        vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

?        umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

?        vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

?        rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

?        rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

?        dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

?        dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi

?        dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

?        dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

?        dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

?        dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

?        seznámení dětí s herními pravidly

?        rozvoj fyzické kondice, rozcvička

?        seznámení dětí se základy volejbalu

?        protahování

 

Očekávané výstupy:

 

?         seznamuje se s pravidly volejbalu

?         základy volejbalu, tedy především o základní prvky (technika odbíjení prsty, "bagrem", podání, smeč, blok )

?         naučit děti pohybu s míčem

 

Max. počet žáků je 15. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics