Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

K / Volejbal

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Paroubková Alena tělocvična Úšovice 18:15 - 19:45 1000,- 10+Kroužek  volejbalu

Charakteristika:

v kroužku volejbalu pracují  žáci ve věku od 10ti let formou pravidelné činnosti.

Volejbal patří mezi nejrozšířenější míčové kolektivní hry u nás i ve světě. Jeho obliba ve vrcholové, výkonnostní i rekreační podobě spočívá v materiálně technické a prostorové nenáročnosti a v možnosti provozovat hru celoročně. Mezi přednosti volejbalu patří poměrná jednoduchost pravidel, kterou lze pro nácvičné a rekreační formy ještě upravovat. Cílem hry je dostat míč přes síť na soupeřovu polovinu tak, aby spadl na zem a zároveň se snažit zabránit soupeři ve snaze o totéž. Volejbal je především pro všechny které baví sport, a kteří chtějí najít nové kamarády J

 

Cíl vzdělávání:

*        seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

*      vést ke rozvoji fyzické kondice

*        vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

*        umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

*        vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

*        rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

*        rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

*        dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

*        dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi

*        dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

*        dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

*        dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

*       dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

*        seznámení dětí s herními pravidly

*        rozvoj fyzické kondice, rozcvička

*        seznámení dětí se základy volejbalu

*        protahování

 

Očekávané výstupy:

 

*         seznamuje se s pravidly volejbalu

*         základy volejbalu, tedy především o základní prvky (technika odbíjení prsty, "bagrem", podání, smeč, blok )

*         naučit děti pohybu s míčem

 

Max. počet žáků je 15. 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics