Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

K / Florbal 3

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Měchura, tělocvična ZŠ Jih 19:00 - 20:30 1200,- 14 - 18
Zahajovací schůzka kroužku florbal je v pondělí 21. září 2020 v 17:00 hodin na dvoře školy Jih. 

Jedná se o informativně administrativní schůzku.
Pravidelné tréninky začnou od pondělí 5. října 2020. 


Kroužek  florbalu III. 

Charakteristika:

Florbal je kolektivní halový sport, při kterém se používá speciální florbalová hůl a velmi lehký míček. Věděli jste, že florbal je dnes nejrychleji se rozvíjejícím sportem v ČR a jedním ze tří na světě? Je to sport pro mladé, je jednoduchý, zábavný a velmi dynamický. Hráči při zápase mohou předvést nejen taktiku svého mužstva, ale každý z nich i svoji vlastní. A je to také jeden ze sportů, který mohou hrát stejně dobře jak muži, tak i ženy. Florbal patří k bezkontaktním sportům. Pravidla zakazují jakékoli vrážení, držení, sekání, hákování a jiné zákroky, běžné v hokeji. Mnoho pravidel bylo převzato z jiných sportů. Dalo by se říci, že se vzalo vždy to nejlepší a spojilo se to všechno dokonale dohromady. Výsledkem je florbal.

Cílem tohoto sportovního kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly ublížit ostatním dětem v okolí. Do lekcí florbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

 

V kroužku florbalu pracují  žáci ve věku od 7 let formou pravidelné činnosti. Kroužek florbalu je především určen pro kluky. Trénink Florbalu probíhá 1x týdně. Je pro žáky, kteří se chtějí naučit nejen základy z florbalu. Je především pro žáky, kteří chtějí hrát, poznat nové kamarády a občas si zasoutěžit. Nejdůležitější však je, aby měly radost z pohybu. J

 

 

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi
 • vést ke rozvoji fyzické kondice
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt
 • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů
 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s herními pravidly
 • rozvoj fyzické kondice, rozcvička
 • uvolňování s míčkem, uvolňování bez míčku
 • protahování

 

Očekávané výstupy:

 • driblink
 • vedení míčku
 • uvolňování s míčkem
 • přihrávání a zpracovávání míčku
 • uvolňování bez míčku
 • střelba
 • dorážení a tečování
 • vhazování míčku

 Garantovaný počet hodin je 29 hodinových schůzek za školní rok. 

Vyhodnocení na konci školního roku:  Účastnický list

Maximální kapacita kroužku je 20 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics