Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Florbal 1

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Měchura,Korch, ZŠ Jih velká TV 17:00-18:00 1000,- Kč 6 -9 let

Informativní schůzka je 23.9.2019 od 18 hodin na dvoře ZŠ Jih.

 Kroužek  florbalu I ( ročník narození 2010 - 2013 )

Charakteristika:

Florbal je kolektivní halový sport, při kterém se používá speciální florbalová hůl a velmi lehký míček. Věděli jste, že florbal je dnes nejrychleji se rozvíjejícím sportem v ČR a jedním ze tří na světě? Je to sport pro mladé, je jednoduchý, zábavný a velmi dynamický. Hráči při zápase mohou předvést nejen taktiku svého mužstva, ale každý z nich i svoji vlastní. A je to také jeden ze sportů, který mohou hrát stejně dobře jak muži, tak i ženy. Florbal patří k bezkontaktním sportům. Pravidla zakazují jakékoli vrážení, držení, sekání, hákování a jiné zákroky, běžné v hokeji. Mnoho pravidel bylo převzato z jiných sportů. Dalo by se říci, že se vzalo vždy to nejlepší a spojilo se to všechno dokonale dohromady. Výsledkem je florbal.

Cílem tohoto sportovního kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly ublížit ostatním dětem v okolí. Do lekcí florbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

 

V kroužku florbalu pracují  žáci ve věku od 7 let formou pravidelné činnosti. Kroužek florbalu je především určen pro kluky. Trénink Florbalu probíhá 1x týdně. Je pro žáky, kteří se chtějí naučit nejen základy z florbalu. Je především pro žáky, kteří chtějí hrát, poznat nové kamarády a občas si zasoutěžit. Nejdůležitější však je, aby měly radost z pohybu. J

 

 

Cíl vzdělávání:

  • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi
  • vést ke rozvoji fyzické kondice
  • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
  • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
  • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt
  • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů
  • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

  • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
  • dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi
  • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
  • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
  • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
  • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

  • seznámení dětí s herními pravidly
  • rozvoj fyzické kondice, rozcvička
  • uvolňování s míčkem, uvolňování bez míčku
  • protahování

 

Očekávané výstupy:

  • driblink
  • vedení míčku

*        uvolňování s míčkem

  • přihrávání a zpracovávání míčku
  • uvolňování bez míčku
  • střelba
  • dorážení a tečování
  • vhazování míčku

 

Vyhodnocení na konci školního roku:  Účastnický list

Maximální kapacita kroužku je 20 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics