Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

ZÁLESÁK

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Kantor Vladimír MěDDM 15:00-16:30 600,- Kč 8-12
 Kroužek  zálesáci

 

Charakteristika:

          přírodovědecké kroužky pracují se žáky 9 – 12 let, formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

·         seznámit účastníky se znalostmi o přírodě, pohybem a pobytem v přírodě

·         vést ke schopnosti sebevyjádřění – prokázat prakticky své znalosti a dovednosti, jak v poznávačkách, v kvízech, tak i v přírodě

·         vést ke schopnosti kooperovat s ostatními přírodovědnými kroužky ( rybářský, myslivecký ), spolupráce s lesní správou, povodím a mysliveckým sdružením

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

·        dovednost k učení – poznávání základních druhů dřevin a bylin, rozdělení dřevin dle využití ( truhlářství, řezbářství, stavebnictví, otop...). Poznávání lesní zvěře a živočichů žijících v přírodě. Poznávání stop a pozorování života v přírodě.

·        dovednost pracovní – vést zálesáky teoreticky a hlavně prakticky k ochraně přírody, starost o pořádek ve svém okolí ( recyklace použitého materiálu ), starost o krásná místa v našem okolí, čištění a úprava studánek. Zimní starost o ptáky a lesní zvěř.

·        dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času – ukázat dětem, jakým způsobem pozorovat přírodu kolem sebe, jak se v ní pohybovat a jak zaznamenat své pozorování ( fotografie, malba nebo písemné zaznamenávání svého pozorování a zážitků).

 

Obsah činnosti:

·        zálesácký kroužek je zaměřen na chování, pohyb a pobyt v přírodě. Naučí se základním znalostem fauny a flory,pozorování přírody a také pobytu v přírodě. Budou vědět kde a jak se utábořit, jak a za jakých podmínek rozdělat oheň, jak vybrat tábořiště, vyrobit přístřešek, poznat světové strany, pracovat s mapou a buzolou. Jak se do přírody správně obléci, co si vzít sebou na výlet, víkend a na delší pobyt, jak správně zaznamenat své zážitky a pozorování a jak být sám prospěšný svému okolí a přírodě.

Očekávané výstupy:

 

·        Na konci naší celoroční činnosti očekávám od dětí úplně jiný pohled a přístup k přírodě a také k pobytu v přírodě. Doufám, že tato změna bude lepší alternativou k počítačům a mobilům.

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

             na závěrečné společném výletě mohou společně využít své znalosti a získat list           

             zálesácký.

 

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KROUŽKU JE: 12 dětí

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics