Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Plastikoví modeláři

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Kaplan Michal MěDDM 14:00-16:00 1000,- Kč 9+
 Kroužek Plastikoví modeláři

 

 Charakteristika:

Do kroužku Plastikoví modeláři chodí žáci od 9 let formou pravidelné činnosti. Je pro žáky, kteří se chtějí seznámit a sami si dát dohromady různé modely letadel, tanků, aut a dalších pomocí titěrným lepením drobných dílů modelu k sobě. V kroužku si děti osvojí preciznost, trpělivost a kreativitu také s pomocí pistole airbrush a dalšími pomůckami a barvami. Děti se pravidelně zúčastní i soutěží. Tak přijďte, těšíme se na vás J

 

Cíl vzdělávání:

· seznámit účastníky s organizací práce v dílně plastikových modelářů, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s modely, postupy při zdobení modelů

· osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v dílně plastikových modelářů

· získat poznatky o celkovém procesu tvorby

· zhotovit výrobek s využitím vyjádření vlastních představ, fantazie, zkušenosti a poznatků
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

· dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

· dovednost k řešení problémů – nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

· dovednost pracovní – tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci modeláře

· dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

· kompetence komunikativní – reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

 

Obsah činnosti:

· lepení drobných dílů modelu

· práce s barvami, airbrushem

  práce s různými materiály, náčiním
  soutěže

 

Očekávané výstupy:

· zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

· účastník zvládne samostatně dokončit modely tanků, letadel,......

· orientace v základních technikách tvorby

· používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

· účastnický list
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics