Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Plastikoví modeláři

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Kaplan Michal MěDDM 14:00-16:00 1000,- Kč 9+
Informační schůzka  bude 24.9.2018 od 14:00 hodin v MěDDM.

 Kroužek Plastikoví modeláři

 

 Charakteristika:

Do kroužku Plastikoví modeláři chodí žáci od 9 let formou pravidelné činnosti. Je pro žáky, kteří se chtějí seznámit a sami si dát dohromady různé modely letadel, tanků, aut a dalších pomocí titěrným lepením drobných dílů modelu k sobě. V kroužku si děti osvojí preciznost, trpělivost a kreativitu také s pomocí pistole airbrush a dalšími pomůckami a barvami. Děti se pravidelně zúčastní i soutěží. Tak přijďte, těšíme se na vás J

 

Cíl vzdělávání:

? seznámit účastníky s organizací práce v dílně plastikových modelářů, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s modely, postupy při zdobení modelů

? osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v dílně plastikových modelářů

? získat poznatky o celkovém procesu tvorby

? zhotovit výrobek s využitím vyjádření vlastních představ, fantazie, zkušenosti a poznatků
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

? dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

? dovednost k řešení problémů ? nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

? dovednost pracovní ? tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci modeláře

? dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

? kompetence komunikativní ? reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

 

Obsah činnosti:

? lepení drobných dílů modelu

? práce s barvami, airbrushem

  práce s různými materiály, náčiním
  soutěže

 

Očekávané výstupy:

? zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

? účastník zvládne samostatně dokončit modely tanků, letadel,......

? orientace v základních technikách tvorby

? používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:

? účastnický list
 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2019 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics