Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

C / Plastikoví modeláři

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Kaplan Michal MěDDM 14:00 -16:00 1000,- 10-18

 
Kroužek momentálné z osobních  důvodů vedoucího od 21. září do odvolání nebude probíhat.


 Kroužek Plastikoví modeláři

 

 Charakteristika:

Do kroužku Plastikoví modeláři chodí žáci od 10 let formou pravidelné činnosti. Je pro žáky, kteří se chtějí seznámit a sami si dát dohromady různé modely letadel, tanků, aut a dalších pomocí titěrným lepením drobných dílů modelu k sobě. V kroužku si děti osvojí preciznost, trpělivost a kreativitu také s pomocí pistole airbrush a dalšími pomůckami a barvami. Děti se pravidelně zúčastní i soutěží. Tak přijďte, těšíme se na vás J

 

Cíl vzdělávání:

- seznámit účastníky s organizací práce v dílně plastikových modelářů, teorií, názvoslovím, používaným materiálem a jeho vlastnostmi, pomůckami, nástroji pro práci s modely, postupy při zdobení modelů

- osvojit si základy hygieny a bezpečnosti práce v dílně plastikových modelářů

- získat poznatky o celkovém procesu tvorby

- zhotovit výrobek s využitím vyjádření vlastních představ, fantazie, zkušenosti a poznatků
 

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

- dovednost k učení (technologický postup výroby a barvení)

- dovednost k řešení problémů - nabyté vědomosti žák dle svých možností využije k samostatné tvůrčí činnosti

- dovednost pracovní tvořivě přistupují ke každému zadanému tématu, pozitivní vztah k manuálním činnostem, je schopen koncentrace, má představu o práci modeláře

- dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

- kompetence komunikativní-  reálně posoudí výsledek své práce i práce svých kolegů
 

 

Obsah činnosti:

- lepení drobných dílů modelu

- práce s barvami, airbrushem

- práce s různými materiály, náčiním
- soutěže

 

Očekávané výstupy:
- zvýšení zručnosti, manuálních dovednosti

- účastník zvládne samostatně dokončit modely tanků, letadel,......

- orientace v základních technikách tvorby

- používá tvorbu k relaxaci
 

 

Vyhodnocení na konci školního roku:
- účastnický list

Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 

 

 

Maximální kapacita kroužku je 12 žáků.

 

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics