Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

Q/ Badminton

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Cintl, Vrbová TV Ušovice 18:30-20:00 1200,- 10-18
 
Kroužek zahájen.Kroužek badminton

Charakteristika:

v kroužku badmintonu pracují žáci ve věku od 10- ti let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

 • vést ke rozvoji fyzické kondice

 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

 • umožnit porozumět a objevit vlastní schopnosti a ty rozvíjet

 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

 • rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

 • rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

  rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.


 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

 • dovednost komunikativní ? komunikace a spolupráce mezi lidmi

 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s herními pravidly

 • rozvoj fyzické kondice, rozcvička

 • postřeh, hbitost, kondice

 • protahování

 

Očekávané výstupy:

 

 • seznamuje se s pravidly badmintonu

 • správně držet raketu
  znát základní pravidla (počítání, postavení při podání atd.)
  techniku jednoduchých úderů
  podání
  pohyb na kurtu, základní postavení
  základní pohybové dovednosti

  Garantovaný počet hodin za školní rok je 30 lekcí. 
   

 

 Maximální počet je 16 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics