Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

BADMINTON

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Cintl Tomáš ZŠ Úšovice 18:30-20:00 1000,- Kč 10+
  

Kroužek  badminton

 

Charakteristika:

v kroužku badmintonu pracují  žáci ve věku od 8- mi let formou pravidelné činnosti

 

Cíl vzdělávání:

·        seznámit účastníky se základními herními dovednostmi

·        vést ke rozvoji fyzické kondice

·        vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění

·        umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet

·        vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt

·        rozvoj fyzické kondice, formování správních postojů

·        rozvoj pohybové gramotnosti, koordinace pohybu

            rozvoj sportovního chování a především radost a pozitivní vztah k pohybu.

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

·        dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)

·        dovednost komunikativní –  komunikace a spolupráce mezi lidmi

·        dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,

·        dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času

·        dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )

·        dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

·        seznámení dětí s herními pravidly

·        rozvoj fyzické kondice, rozcvička

·        postřeh, hbitost, kondice

·        protahování

 

Očekávané výstupy:

 

·        seznamuje se s pravidly badmintonu

·        správně držet raketu

znát základní pravidla (počítání, postavení při podání atd.)

techniku jednoduchých úderů

podání

pohyb na kurtu, základní postavení

základní pohybové dovednosti


Maximální počet žáků je 16.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2018 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics