Měststký dům dětí a mládeže Mariánské Lázně

“DRÁČEK“


Informace o kroužku

A/ Folklórní soubor Marjánek

vedoucí kde kdy cena/
školní rok
věk kontaktní osoba
Jandlová, Turková MěDDM 9-11 400 6-99
  
Zahajovací schůzka je v sobotu  12.9. v 9:00 hodin v Dráčku. 

Před schůzkou je nutné mít již odevzdanou a zaevidovanou přihlášku v MěDDM. 

Kroužek Folklórní soubor Marjánek

 Charakteristika:

Počátky folklórního souboru Marjánek sahají do poloviny devadesátých let, kdy v Mariánských Lázních působil dramatický kroužek, který se postupem času orientoval na zpracování zvyků a obyčejů. Soubor pravidelně vystupoval v divadle při vánočních vystoupeních, během Velikonoc a při různých jiných příležitostech. Čím více se věnoval zpracování lidových tradic, tím více čerpal z folklórních materiálů z oblasti Chodska. Oblečení neurčitého druhu vystřídal chodský kroj, české písně byly nahrazeny chodskými atd. Ke konci devadesátých let soubor vstoupil do Folklórního sdružení České republiky. V roce 2004 založil Občanské sdružení folklórní soubor Marjánek, které od roku 2005 pořádá folklórní festival. Počet členů souboru se pohybuje mezi 40 až 50 všech věkových skupin. Nejmladší vystupují pod názvem Malý Marjánek. Od roku 2004 soubor doprovází vlastní dudácká muzika, která hraje ve složení dudy, klarinety, housle, basa a vozembouch. Celý soubor vystupuje v chodských krojích pro běžné i slavnostní příležitosti. Soubor Marjánek je od roku 2005 hlavním pořadatelem mezinárodního folklórního festivalu Mariánský podzim, který probíhá vždy třetí víkend v září. Na festival jsou zvány soubory z České republiky i ze zahraničí. Vystoupení probíhají v divadle, v hudebním pavilonu a na známých místech města. Součástí festivalu je národopisná výstava a lidový jarmark řemesel.

Pokud tě tohle vše zajímá a rád by ses dozvěděl víc, těšíme se na tebe J

 

Cíl vzdělávání:

 • seznámit účastníky se základními herními, pěveckými a tanečními dovednostmi
 • vést k rozvoji psychické kondice
 • vést ke schopnosti kooperovat s jinými účastníky, schopnost vzájemného porozumění
 • umožnit porozumět a objevit vlastní  schopnosti a ty rozvíjet
 • vzájemně si pomáhat, vzájemná úcta a respekt,
 • rozvoj paměti, řeči, dramatu, tance, vyjadřování, koordinace pohybu

 

Klíčové kompetence (dovednosti):

 • dovednost k učení (vyhledává informace, samostatně experimentuje)
 • dovednost komunikativní ?  komunikace a spolupráce mezi lidmi
 • dovednost osobní - psychická a fyzická zdatnost a odolnost, dobrý aktuální zdravotní stav,
 • dovednost k naplnění a aktivnímu využívání volného času
 • dovednost k řešení problému ( samostatně řeší daný problém )
 • dovednost sociální ( práce ve skupině )

 

Obsah činnosti:

 • seznámení dětí s divadlem a dramatickou výchovou
 • seznámení dětí s tanečními prvky, choreografií
 • rozvoj paměti, rozvoj sociální, rozvoj empatie
 • dále seznámení s hereckými prvky
 • seznámení dětí se zvyky, obyčeje, nástroji

 

Vyhodnocení na konci školního roku:  Účastnický list

 

Maximální kapacita kroužku je 30 žáků.

Nahoru

Zpět na seznam kroužkůcopyright © 2020 Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně “Dráček“ webdesign Vendys graphics